Jankes krönika

janke I Jankes krönika både följer vi och leder diskussionen om hur arbetsmiljöarbetet ska utvecklas. Du får den kostnadsfritt och kan när som helst avsluta din prenumeration!

Utdrag ur senaste krönikan:
"Den stora utmaningen handlar om att minska "sjuknärvaron". Här finns det vare sig karensdag eller försäkringskassa som "stöttar" företagen. Hela kostnaden hamnar på företaget redan idag. Enligt min uppfattning är inte det stora problemet med "sjuknärvaro" att en del går till jobbet och smittar med "snuvan". De stora kostnaderna beror snarare på missnöje med frånvarande och dåliga chefer, låg bemanning, ständiga omorganisationer och införandet av regler som saknar förankring. Missnöje som resulterar i låg produktivitet och som kostar pengar!"

Vill du kostnadsfritt prenumerera på krönikan?
BESTÄLL EN PRENUMERATION PÅ INFO@JANKEWIKHOLM.SE

”Gustaf och Pernilla”
- en workshop som berör

”Gustaf och Pernilla” är en starkt engagerande dokumentär, en inledning till vår workshop om risker på den nya arbetsmarknaden. Det handlar om kalkugnsolyckan i Luleå 2011, men framför allt handlar det om att en enda dag på jobbet förändrade hela livet för två unga människor.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop som passar just er.

Jobbar du på ett företag som tycker att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt? Då kan ni ”sponsra” skolan på orten så att de kan arrangera en studiedag om arbetsmiljö utifrån dokumentären om Gustaf och Pernilla.

Mer information om seminariet (pdf)


Intresserad av det här seminariet? Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information. Intresseanmälan

Kommande Kurs: Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U

Samtliga byggarbetsplatser, oavsett storlek, ska enligt lag ha utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Kursen arrangeras tillsammans med Heri i Luleå.

Tid och plats: 22 - 23 Augusti i Luleå

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Ställningskurs- allmän utbildning

Alla som bygger ställningar måste ha utbildning. Annars kan man få betala sanktionsavgift. Denna kurs som arrangeras tillsammans med Heri i Luleå ger behörighet att bygga systemställningar upp till 9 meter.

Tid och plats: 24 Augusti i Luleå

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Fysisk arbetsmiljö

Kunskaper om hur den fysiska arbetsmiljön påverkas och åtgärdas är grunden i arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats: 6 - 8 September 2016 i Stockholm

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Riskbedömning av Arbetsmiljön

Att göra riskbedömningar är grunden i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats: 4 – 6 Oktober 2016, Stockholm

Läs mer om kursen


Se fler kommande kurser i vårt kalendarium

Skaffa dig en yrkesutbildning inom Arbetsmiljö!

Är du intresserad av att jobba med arbetsmiljö? Vi har utbildningen för dig!

Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Utbildningen består av sex delkurser, klassträffar, projektarbete samt en studieresa. Du lär dig det viktigaste om arbetsmiljö och väljer själv i vilken takt du ska genomföra kurserna. Utbildningen ger dig även möjlighet att skapa ett kontaktnät för resten av yrkeslivet!Företagsanpassad utbildning

Arbetsmiljön på ett företag är en angelägenhet för alla anställda. Oavsett om du vill utbilda alla chefer, alla skyddsombud eller alla anställda kan det vara kostnadseffektivt med en företagsintern skräddarsydd arbetsmiljöutbildning.

Vi arrangerar också kurser för engelsktalande chefer om deras arbetsmiljöansvar!
We also organize courses for English speakers!

Kontakta oss för diskussion, förslag och offert!

Jankes Nätverk

Gå med i Jankes arbetsmiljönätverk! Varje år arrangerar vi två nätverksträffar. Dessutom har du möjlighet att delta på enskilda föreläsningar på våra öppna kurser.

Läs mer om Jankes Nätverk
Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret