Jankes krönika

janke I Jankes krönika både följer vi och leder diskussionen om hur arbetsmiljöarbetet ska utvecklas. Du får den kostnadsfritt och kan när som helst avsluta din prenumeration!

Utdrag ur senaste krönikan:
"Jag har arbetat med arbetsmiljöutbildning i mer än 30 år men seminarieprogrammet ”Gustaf & Pernilla” har vida överträffat det mottagande som arbetsmiljöutbildningar brukar få. Med kalkugnsolyckan 2011 som utgångspunkt har vi visat dokumentären och diskuterat vad som resulterade i den svåra arbetsplatsolyckan. Det tycks som att vi behöver personliga berättelser för att bli riktigt övertygade. I enskilda människors engagerade berättelser finns en kraft som kan åstadkomma stora förändringar."

Vill du kostnadsfritt prenumerera på krönikan?
BESTÄLL EN PRENUMERATION PÅ INFO@JANKEWIKHOLM.SE

Nytt och uppdaterat PM om Sanktionsavgifter!

Vi har bett Hans Olof Wiklund uppdatera vårt uppskattade PM om sanktionsavgifter. I det nya finns en hel del intressanta exempel på företag som fått sanktionsavgift och överklagat dessa till Förvaltningsrätten / Kammarrätten.

Kontakta oss om du är intresserad av att ta del av detta PM!

Kommande Kurs: Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning är grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tid och plats: 2 – 4 OKTOBER 2018, STOCKHOLM

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Säkerhetskultur

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver både bra system och rätt inställning.

Tid och plats: 4 – 6 DECEMBER 2018, GÖTEBORG

Läs mer om kursen


Se fler kommande kurser i vårt kalendarium

Skaffa dig en yrkesutbildning inom Arbetsmiljö!

Är du intresserad av att jobba med arbetsmiljö? Vi har utbildningen för dig!

Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Utbildningen består av sex delkurser, klassträffar, projektarbete samt en studieresa. Du lär dig det viktigaste om arbetsmiljö och väljer själv i vilken takt du ska genomföra kurserna. Utbildningen ger dig även möjlighet att skapa ett kontaktnät för resten av yrkeslivet!Företagsanpassad utbildning

Arbetsmiljön på ett företag är en angelägenhet för alla anställda. Oavsett om du vill utbilda alla chefer, alla skyddsombud eller alla anställda kan det vara kostnadseffektivt med en företagsintern skräddarsydd arbetsmiljöutbildning.

Vi arrangerar också kurser för engelsktalande chefer om deras arbetsmiljöansvar!
We also organize courses for English speakers!

Kontakta oss för diskussion, förslag och offert!

Jankes Nätverk

Gå med i Jankes arbetsmiljönätverk! Varje år arrangerar vi två nätverksträffar. Dessutom har du möjlighet att delta på enskilda föreläsningar på våra öppna kurser.

Läs mer om Jankes Nätverk
Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret