Jankes krönika

janke I Jankes krönika både följer vi och leder diskussionen om hur arbetsmiljöarbetet ska utvecklas. Du får den kostnadsfritt och kan när som helst avsluta din prenumeration!

Utdrag ur senaste krönikan:
"Nu diskuteras varför valet i USA gick som det gick. De flesta tycks överens om att det finns ett stort missnöje hos många. Traditionella industrijobb har försvunnit och makthavarna i staden pratar inte om problemen ”ute i landet”. Det tycks som att det finns liknande tendenser i vårt land.

Många längtar tillbaka till ”förr då allt var bättre”. Att det då dog många fler i arbetsplats- och trafikolyckor tycks glömt. I hamnen och i skogen sysselsattes många människor med tungt och farligt arbete som idag har mekaniserats. Vi som är intresserade av arbetsmiljö har alltid velat utveckla arbetsplatser för att minska skador och utslitning. Vi gjorde upp med uttrycket ”rätt man på rätt plats”. Istället skulle arbetet anpassas till människor oavsett kön eller storlek."


Vill du kostnadsfritt prenumerera på krönikan?
BESTÄLL EN PRENUMERATION PÅ INFO@JANKEWIKHOLM.SE

”Gustaf och Pernilla”
- en workshop som berör

”Gustaf och Pernilla” är en starkt engagerande dokumentär, en inledning till vår workshop om risker på den nya arbetsmarknaden. Det handlar om kalkugnsolyckan i Luleå 2011, men framför allt handlar det om att en enda dag på jobbet förändrade hela livet för två unga människor.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop som passar just er.

Jobbar du på ett företag som tycker att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt? Då kan ni ”sponsra” skolan på orten så att de kan arrangera en studiedag om arbetsmiljö utifrån dokumentären om Gustaf och Pernilla.

Mer information om seminariet (pdf)


Intresserad av det här seminariet? Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information. Intresseanmälan

Kommande Kurs: Säkerhetskultur och engagemang i arbetsmiljöarbetet

Allt fler företag har uppmärksammat vilken betydelse kultur och engagemang har för att skapa ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Tid och plats: 6 – 8 december 2016, Göteborg

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U

Samtliga byggarbetsplatser, oavsett storlek, ska enligt lag ha utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Kursen arrangeras tillsammans med Heri i Luleå.

Tid och plats: 12 - 13 Januari 2017 i Luleå

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - OHSAS 18001

En grundläggande kurs om hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. Obligatorisk för alla som ska gå ”Arbetsmiljöblocket”.

Tid och plats: 1 - 3 Mars 2017, Stockholm

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas idag mer än någonsin. Bl a beroende på ”Krokom-domen” och den nya föreskriften.

Tid och plats: 28 - 30 Mars 2017, Stockholm

Läs mer om kursen


Se fler kommande kurser i vårt kalendarium

Skaffa dig en yrkesutbildning inom Arbetsmiljö!

Är du intresserad av att jobba med arbetsmiljö? Vi har utbildningen för dig!

Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Utbildningen består av sex delkurser, klassträffar, projektarbete samt en studieresa. Du lär dig det viktigaste om arbetsmiljö och väljer själv i vilken takt du ska genomföra kurserna. Utbildningen ger dig även möjlighet att skapa ett kontaktnät för resten av yrkeslivet!Företagsanpassad utbildning

Arbetsmiljön på ett företag är en angelägenhet för alla anställda. Oavsett om du vill utbilda alla chefer, alla skyddsombud eller alla anställda kan det vara kostnadseffektivt med en företagsintern skräddarsydd arbetsmiljöutbildning.

Vi arrangerar också kurser för engelsktalande chefer om deras arbetsmiljöansvar!
We also organize courses for English speakers!

Kontakta oss för diskussion, förslag och offert!

Jankes Nätverk

Gå med i Jankes arbetsmiljönätverk! Varje år arrangerar vi två nätverksträffar. Dessutom har du möjlighet att delta på enskilda föreläsningar på våra öppna kurser.

Läs mer om Jankes Nätverk
Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret