Jankes krönika

janke I Jankes krönika både följer vi och leder diskussionen om hur arbetsmiljöarbetet ska utvecklas. Du får den kostnadsfritt och kan när som helst avsluta din prenumeration!

Utdrag ur senaste krönikan:
"Har då alla dessa kurser, inspektioner, sanktionsavgifter, viten och rättsfall gjort våra byggarbetsplatser säkrare? Jag tror det. Alla jag träffar är intresserade och villiga att bidra till säkrare arbetsplatser. Men samtidigt uppmärksammar man viktiga problem som hindrar en positiv utveckling. Den ständiga jakten på kostnader gör att många oseriösa företag finns på marknaden. Pressade tidplaner gör att många frestas att ”gena i kurvorna”. Offentliga upphandlingar till ”lägsta pris” gör att bra företag missar upphandlingar. Det kortsiktiga tänkandet uppmuntras. Så det finns motstridiga krafter."

Vill du kostnadsfritt prenumerera på krönikan?
BESTÄLL EN PRENUMERATION PÅ INFO@JANKEWIKHOLM.SE

Nytt och uppdaterat PM om Sanktionsavgifter!

Vi har bett Hans Olof Wiklund uppdatera vårt uppskattade PM om sanktionsavgifter. I det nya finns en hel del intressanta exempel på företag som fått sanktionsavgift och överklagat dessa till Förvaltningsrätten / Kammarrätten.

Kontakta oss om du är intresserad av att ta del av detta PM!

”Gustaf och Pernilla”
- en workshop som berör

”Gustaf och Pernilla” är en starkt engagerande dokumentär, en inledning till vår workshop om risker på den nya arbetsmarknaden. Det handlar om kalkugnsolyckan i Luleå 2011, men framför allt handlar det om att en enda dag på jobbet förändrade hela livet för två unga människor.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop som passar just er.

Jobbar du på ett företag som tycker att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt? Då kan ni ”sponsra” skolan på orten så att de kan arrangera en studiedag om arbetsmiljö utifrån dokumentären om Gustaf och Pernilla.

Mer information om seminariet (pdf)


Intresserad av det här seminariet? Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information. Intresseanmälan

Kommande Kurs: Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U

Samtliga byggarbetsplatser, oavsett storlek, ska enligt lag ha utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Kursen arrangeras även företagsinternt.

Tid och plats: 18 – 19 September 2017, Luleå

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Ställningskurs – allmän utbildning

Denna kurs ger behörighet att bygga systemställningar upp till 9 meter. I kursen ingår praktiska moment.

Tid och plats: 20 September 2017, Luleå

Läs mer om kursen


Kommande Kurs: Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning om den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön, dvs grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats: 3 – 5 Oktober 2017, Stockholm

Läs mer om kursen
Kommande Kurs: Säkerhetskultur och engagemang i arbetsmiljöarbetet

Allt fler företag har uppmärksammat vilken betydelse kultur och engagemang har för att skapa ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Tid och plats: 6 – 8 december 2017, Göteborg

Läs mer om kursen


Se fler kommande kurser i vårt kalendarium

Skaffa dig en yrkesutbildning inom Arbetsmiljö!

Är du intresserad av att jobba med arbetsmiljö? Vi har utbildningen för dig!

Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Utbildningen består av sex delkurser, klassträffar, projektarbete samt en studieresa. Du lär dig det viktigaste om arbetsmiljö och väljer själv i vilken takt du ska genomföra kurserna. Utbildningen ger dig även möjlighet att skapa ett kontaktnät för resten av yrkeslivet!Företagsanpassad utbildning

Arbetsmiljön på ett företag är en angelägenhet för alla anställda. Oavsett om du vill utbilda alla chefer, alla skyddsombud eller alla anställda kan det vara kostnadseffektivt med en företagsintern skräddarsydd arbetsmiljöutbildning.

Vi arrangerar också kurser för engelsktalande chefer om deras arbetsmiljöansvar!
We also organize courses for English speakers!

Kontakta oss för diskussion, förslag och offert!

Jankes Nätverk

Gå med i Jankes arbetsmiljönätverk! Varje år arrangerar vi två nätverksträffar. Dessutom har du möjlighet att delta på enskilda föreläsningar på våra öppna kurser.

Läs mer om Jankes Nätverk
Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret