Riskbedömning av arbetsmiljön

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Kursen består av
Riskbedömning avser ju såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. Här tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Kursen innehåller teoretiska genomgångar, men framförallt praktiska övningar.

Kursen vänder sig till
Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Medverkande

Martin Freed, managementutbildare arbetsmiljö, ledarskap, hållbarhet , ledningssystem, Effort Consulting AB
Margareta Gullberg, Process Safety Officer, GE Healthcare
Magnus Marmgren, managementkonsult och doktorand (CTH) i Hållbarhet, Effort Consulting AB
Kurstid: 2 – 4 Oktober 2018
Kursort: Stockholm

Pris
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 13 900 kr.

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.

Kursen genomförs även företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och offert.