Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare

Kursblocket består av 
Delkurser, klassträffar, projektredovisning och studieresa, totalt 25 kursdagar. Delkurserna avslutas med prov. 

Klassträffarna och seminarier kompletterar kurserna med ämnen och diskussioner som har ett samband med yrkesrollen. 

Parallellt med kurserna löper ett projektarbete baserat på den egna arbetsplatsen. Redovisning av projektarbetet görs vanligen i samband med studieresan. 
Ansvarig för utbildningen och examinator är Janke Wikholm. 

Du kan börja kursblocket när som helst vid någon av delkurserna!

Kursen kan med fördel tas i etapper 
Utbildningen är uppbyggd för att ge en komplett grund för ett professionellt arbete med arbetsmiljöfrågor. Vi vet att det kan finnas begränsningar i möjligheten att delta i hela utbildningen under ett och samma år. 

Du kan delta i hela kursen, men kliva in när det passar bäst och fullfölja resten när du själv väljer. Det går också att delta i vissa av delkurserna som en "individuell studiegång". Det finns även möjlighet att ta del av enstaka kursdagar i delkurserna. Bäst utbyte - roligast - får du genom att delta ifrån början till slut i en sammanhållen klass. Kontakta oss så får du veta vilka som just nu deltar i utbildningen och vilken utbildningsplan dessa följer! 

Välj 6 – 8 av dessa delkurser!

Nedan finns delkurser som kan väljas till kursblocket Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Beroende på kurslängd brukar det bli 6 – 8 delkurser. Man väljer tillsammans med examinator vilka kurser som är lämpliga. Man väljer själv när man ska gå kurserna. För att bli godkänd krävs dessutom att man gör ett projektarbete. Detta presenteras i samband meden en studieresa. En sådan resa arrangeras normalt i Juni varje år. 

Klicka på de olika delkurserna för mer information.


Kursinfo:

Ca 21 kursdagar
- projektarbete
- studieresa

Kursen vänder sig till
Alla som vill kunna grunderna om arbetsmiljö eller som kommer att arbeta med arbetsmiljöfrågor t.ex. arbetsmiljöhandläggare, skyddsombud, personalhandläggare eller chefer med ett stort intresse av arbetsmiljöfrågor. 

Pris
Kursavgift för hela kursblocket med samtliga kursmoment inkl dokumentation är 80 000 kr om hela blocket betalas i samband med första kurs.

Föredrar man att delbetala kurserna i blocket är totalpriset 85 000 kr.

Kostnader för måltider enligt program, logi och resekostnader i samband med studieresa samt lagstadgad moms tillkommer.