Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM)-ISO 45001

Kursen är valbar som delkurs i utbildningen
– Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare.


Kursen består av
Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är grunden i svenska företags arbetsmiljöarbete. Det blir allt vanligare att företag också revideras sig mot den uppdaterade standarden ISO 45001. Årsskiftet 2008/09 uppdaterades Arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften Byggnads- och anläggnings arbete för att bättre anpassas till EUs byggdirektiv. Under kursen går vi igenom grunderna för ett ledningssystem för arbetsmiljön. Lektioner och praktiska övningar varvas.

Kursen vänder sig till
Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, miljö- och kvalitetssamordnare revisorer inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Föreläsare
Janke Wikholm är civilingenjör och fil kand. Har arbetat med arbetsmiljöfrågor de senaste 25 åren, bl a som studierektor vid Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet.

Janke har genomfört nära fyrahundra kurser för chefer om deras arbetsmiljöansvar. Efter att länge ha arbetat som chef på bl a STF Ingenjörsutbildning driver nu Janke utbildnings- och konsultföretaget Janke Wikholm AB.

Föreläsare från Effort Consulting AB deltager också.

Kursinfo:

Kurstid: 27 februari -1 mars 2019

Kursort: 

Pris: 
13 900 inklusive kursdokumentation och skriftligt prov. 
Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.