Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 

Kommande Kurser


Kemisk arbetsmiljö

AdobeStock_55470512.jpg

Kursen tar upp den kemiska miljöns påverkan på människans hälsa, fortsätter med aktuell lagstiftning och föreskrifter och avslutas med en diskussion om mätningar och åtgärder.

Kursen vänder sig till: 
Arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, personalchefer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. 

Medverkande: 
Janke Wikholm, Kursledare
Olle Nygren, Docent
Roger Lindahl

Tid & Plats: 
5-7 NOVEMBER 2019
GÄLLIVARE

 

Säkerhetskultur och Engagemang
i Arbetsmiljöarbetet

AdobeStock_212817497.jpeg

Kursen syftar till att belysa och diskutera vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet samt möjligheter och utmaningar för att skapa ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur.

Kursen vänder sig till:
Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Medverkande: 
Martin Freed, senior utbildare och konsult inom arbetsmiljö/ledarskap, hållbarhet och verksamhetssystem
Janke Wikholm, grundare av Janke Wikholm AB

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Tid & Plats: 
2 - 4 DECEMBER 2019
GÖTEBORG


OSA – Organisatorisk
och Social Arbetsmiljö

AdobeStock_202457959.jpeg

Ny utbildning!

Vad skapar egentligen friska och hälsosamma arbetsplatser? Hur stark är kopplingen till goda ekonomiska resultat?
Vad måste vi minst kunna?

Utbildningen syftar till att konkret gå igenom vad OSA är och hur man kan arbeta med OSA på samma systematiska sätt som med fysiska risker. Du får medverka i belysande övningar och reflektioner kring arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens betydelse för prestationen.

Efter utbildningen bör du vara rustad och trygg i att framgångsrikt arbeta med OSA på hemmaplan.

Kursen avslutats med ett skriftligt kunskapsprov.  

Kursen vänder sig till
Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga, arbetsmiljöchefer, skydds- och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Medverkande:
Martin Freed, senior utbildare och konsult inom arbetsmiljö/ledarskap, hållbarhet och verksamhetssystem

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Tid & Plats: 
13-15 NOVEMBER
STOCKHOLM.


Byggarbetsmiljösamordnare.png

Numera krävs alltid en välutbildad Byggarbetsmiljösamordnare. BAS P för planering och projektering och BAS U för utförande.

Dessa ska ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö samt goda kunskaper om AML, Arbetsmiljöförordningen, Riskbedömningar och AMP och relevanta föreskrifter. I kursen varvas lektioner med grupparbeten och övningsmoment. I dessa ingår att framställa en ställnings- och arbetsmiljöplan, utforma en förhandsanmälan samt att göra riskbedömningar. Kursen avslutas med ett prov.

Kursen vänder sig till:
Platschefer och arbetsledare inom bygg. Beställare av bygg- och underhållsprojekt. Produktionschefer, arkitekter och konstruktörer. Säkerhets- och abetsmiljöchefer, miljöchefer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud

Medverkande 
Janke Wikholm

Tid & Plats: 
16-17 DECEMBER
LULEÅ.