Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 
 

Kommande Kurser

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AdobeStock_205128230_red.png

(SAM)-ISO 45001

Kursen är valbar som delkurs
i utbildningen – Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare

Tid & Plats: 
8 - 10 MAJ 2019
STOCKHOLM


 

Utredningsmetodik

AdobeStock_216608189.jpeg

Kursen syftar till att gå igenom hur man systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.

Hur förhindrar vi att dessa inträffar igen?
Vilka lagkrav måste vi känna till?
Vilka verktyg och metoder finns?

Kursen vänder sig till
Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Medverkande
Martin Freed, managementutbildare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö/ledarskap, verksamhetssystem och ledarskap.

Tid & Plats: 

3 - 5 JUNI
GÖTEBORG

Kemisk arbetsmiljö

AdobeStock_55470512.jpeg

Kursen tar upp den kemiska miljöns påverkan på människans hälsa, fortsätter med aktuell lagstiftning och föreskrifter och avslutas med en diskussion om mätningar och åtgärder.

Kursen Kemisk arbetsmiljö har tagits fram av civilingenjör Karl Krook som också är författare till kursboken Kemisk Yrkes- och Miljöhygien. 

Kursen vänder sig till 
Arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, personalchefer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. 

Medverkande 
Janke Wikholm, Kursledare och gästföreläsare
Olle Nygren, Docent

Tid & Plats: 
14 - 16 MAJ
STOCKHOLM