Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 
 

Kommande Kurser

Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM)-ISO 45001

AdobeStock_205128230_red.png

Byggarbetsmiljö- samordnare – BAS P/U

säkerhetskultur_216608189.jpg

Ställningskurs
– allmän utbildning


AdobeStock_222949784_red.png

Kursen är valbar som delkurs
i utbildningen – Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare.

Tid & Plats: 
27 FEB - 1 MARS 2019,
STOCKHOLM


Samtliga byggarbetsplatser, oavsett storlek, ska enligt lag ha utbildade byggarbetsmiljösamordnare.

Kursen ges även företagsinternt.

Tid och plats:
17–18 DEC. 2018, LULEÅ

Denna kurs ger behörighet att bygga systemställningar upp till nio meter.

I kursen ingår praktiska moment.

Tid och plats:
11 JAN. 2019, LULEÅ