Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 
 


Kommande Kurs:
Säkerhetskultur.

AdobeStock_205128230_red.png

Kommande Kurs:
Byggarbetsmiljö- samordnare – BAS P/U

säkerhetskultur_216608189.jpg


Ställningskurs
– allmän utbildning


AdobeStock_222949784_red.png

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver både bra system och rätt inställning.

Teoretiska pass varvas med övningar.

Tid och plats:
3 - 5 DEC. 2018, GÖTEBORG

Samtliga byggarbetsplatser, oavsett storlek, ska enligt lag ha utbildade byggarbetsmiljösamordnare.

Kursen ges även företagsinternt.

Tid och plats:
17–18 DEC. 2018, LULEÅ

Denna kurs ger behörighet att bygga systemställningar upp till nio meter.

I kursen ingår praktiska moment.

Tid och plats:
19 DEC. 2018, LULEÅ