Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 
 

Kommande Kurser

Fysisk arbetsmiljö
- buller, ergonomi, belysning m.m.

AdobeStock_144732689.jpg

En grundläggande kurs om ergonomi, buller, belysning, klimat m.m. Kursen behandlar hur människan påverkas, hur man mäter miljöfaktorerna samt åtgärder i förändringsarbetet. 

Kursen vänder sig till 
Arbetsledare, personalchefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsingenjörer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. En mycket uppskattad kurs! 

Medverkande 
Lennart Nilsson, VD Akustikmiljö, Mycket lång erfarenhet som kursledare för Bruel & Kjaer. 

Janke Wikholm, kursledare civ. ingenjör. Janke Wikholm AB.

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen:
Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.
 

Tid & Plats: 
10-12 SEPTEMBER 2019
 
STOCKHOLM


Kemisk arbetsmiljö

AdobeStock_55470512.jpg

Kursen tar upp den kemiska miljöns påverkan på människans hälsa, fortsätter med aktuell lagstiftning och föreskrifter och avslutas med en diskussion om mätningar och åtgärder.

Kursen vänder sig till: 
Arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, personalchefer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. 

Medverkande: 
Janke Wikholm, Kursledare
Olle Nygren, Docent
Roger Lindahl

Tid & Plats: 
5-7 NOVEMBER 2019
GÄLLIVARE


OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

AdobeStock_202457959.jpeg

Ny utbildning!

Vad skapar egentligen friska och hälsosamma arbetsplatser? Hur stark är kopplingen till goda ekonomiska resultat?
Vad måste vi minst kunna?

Utbildningen syftar till att konkret gå igenom vad OSA är och hur man kan arbeta med OSA på samma systematiska sätt som med fysiska risker. Du får medverka i belysande övningar och reflektioner kring arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens betydelse för prestationen.

Efter utbildningen bör du vara rustad och trygg i att framgångsrikt arbeta med OSA på hemmaplan.

Kursen avslutats med ett skriftligt kunskapsprov.  

Kursen vänder sig till
Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga, arbetsmiljöchefer, skydds- och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Medverkande:
Martin Freed, senior utbildare och konsult inom arbetsmiljö/ledarskap, hållbarhet och verksamhetssystem

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Tid & Plats: 
13-15 NOVEMBER
STOCKHOLM.

Byggarbetsmiljösamordnare
– BAS P/U

AdobeStock_139865523.jpg

Den 1:a januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen (AML) och Byggföreskriften görs om väsentligt.

Enligt de nya reglerna krävs alltid välutbildad Byggarbetsmiljösamordnare. BAS P för planering och projektering och BAS U för utförande. Dessa ska ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö samt goda kunskaper om AML, Arbetsmiljöförordningen, Riskbedömningar och AMP och relevanta föreskrifter.

Kursen vänder sig till
Platschefer och arbetsledare inom bygg. Beställare av bygg- och underhållsprojekt. Produktionschefer, arkitekter och konstruktörer. Säkerhets- och arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljö-ingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud

Lärare: Janke Wikholm
Maskiningenjör och fil kand, Janke Wikholm AB.

Tid & Plats: 
19-20 SEPTEMBER
LULEÅ

Arrangeras också företagsinternt efter överenskommelse


Säkerhetskultur och Engagemang
i Arbetsmiljöarbetet

AdobeStock_212817497.jpeg

Kursen syftar till att belysa och diskutera vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet samt möjligheter och utmaningar för att skapa ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur.

Kursen vänder sig till:
Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.


Medverkande: 
Martin Freed, senior utbildare och konsult inom arbetsmiljö/ledarskap, hållbarhet och verksamhetssystem
Janke Wikholm, grundare av Janke Wikholm AB

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Tid & Plats: 
2 - 4 DECEMBER 2019
GÖTEBORG