Tjänster

AdobeStock_112133130.png

Vi erbjuder utbildning och konsultstöd för kompetens inom arbetsmiljö, ledarskap och produktivitet. 

Att jobba för en bra arbetsmiljö kan också bidra till god produktivitet. Nyckeln är ett bra ledarskap. 

Med det synsättet och vår erfarna kompetens är vi nyttiga för våra kunder!

Utbildning

Prisvärd, engagerande och kvalitativ utbildning är en viktig kanal för att dela med oss av vårt kunnande. Vi erbjuder öppna kurser med ett innehåll utformat efter vissa prioriterade kunders generella behov. 

Men vi erbjuder också anpassade företagsinterna utbildningar. Du får det som mer exakt passar in i de aktuella behoven. Det är med vår prissättning också redan vid en mindre volym deltagare oftast det mest prisvärda alternativet. 

Konsultstöd

I arbetsmiljölagens betonas att vad som är bra arbetsmiljö förändras i "takt med den sociala och tekniska utvecklingen i samhället". 

Vi följer därför mycket aktivt utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och den nära forskningen. 

Vi utvecklar och prövar därför löpande också vår egen kompetensständigt avseende både innehåll och metoder. Detta gäller inte minst på det psykosociala området!