Tjänster

AdobeStock_112133130.png

Vi erbjuder utbildning och konsultstöd för kompetens inom arbetsmiljö, ledarskap och produktivitet. 

Att jobba för en bra arbetsmiljö kan också bidra till god produktivitet. Nyckeln är ett bra ledarskap. 

Med det synsättet och vår erfarna kompetens är vi nyttiga för våra kunder!

Utbildning

Prisvärd, engagerande och kvalitativ utbildning är en viktig kanal för att dela med oss av vårt kunnande. Vi erbjuder öppna kurser med ett innehåll utformat efter vissa prioriterade kunders generella behov. 

Men vi erbjuder också anpassade företagsinterna utbildningar. Du får det som mer exakt passar in i de aktuella behoven. Det är med vår prissättning också redan vid en mindre volym deltagare oftast det mest prisvärda alternativet. 

Konsultstöd

I arbetsmiljölagens betonas att vad som är bra arbetsmiljö förändras i "takt med den sociala och tekniska utvecklingen i samhället". 

Vi följer därför mycket aktivt utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och den nära forskningen. 

Vi utvecklar och prövar därför löpande också vår egen kompetensständigt avseende både innehåll och metoder. Detta gäller inte minst på det psykosociala området!

Säljbrevsakuten

Vad är säljbrevsakuten?

Under de tolv åren på STF skrev jag nog uppemot tusen följe- och säljbrev med stor variation på ämnen. Alla med syftet att få brevöppnaren att haja till och faktiskt ägna just ditt budskap ett lite större intresse. 

Nu är det interna begreppet "säljbrevsakuten" på STF en extern produkt i vårt tjänsteutbud. 

Hur fungerar Säljbrevsakuten?

Utifrån kundens underlag skriver vi ett förslag till säljbrev som presenterar vi det mest intressanta i en produkt, tjänst eller annat erbjudande. 

Beställaren levererar underlag som text eller genom muntlig genomgång. 

Vårt förslag på maximalt en A4-sida finputsar sedan kunden/beställaren efter eget tycke och smak. Naturligtvis skriver beställaren själv under brevet. 

Ett förslag presenteras inom ca 3 dagar efter godkänt underlag. 

Normalkostnaden för ett säljbrev ligger på ca 800 kr + moms. 

Beställningar från Säljbrevsakuten:

Beställaren äger efter betalning full rätt att modifiera, ändra om och återanvända inköpt säljbrev från Säljbrevsakuten Janke Wikholm AB. 

Beställarens namn kommer givetvis att vara det som presenteras i säljbrevet. 

Leverans sker enligt våra beställningsregler och betalningsvillkor

Betalningsvillkor 
20 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår med 1,85% per månad.