Säkerhetskultur och Engagemang i Arbetsmiljöarbetet

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Syfte
Kursen syftar till att belysa och diskutera vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet samt möjligheter och utmaningar för att skapa ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur. Teoretiska pass varvas med exempel och övningar. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras som bevis för sina färdigheter.

Kursen vänder sig till
Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Föreläsare
Martin Freed, senior utbildare och konsult inom arbetsmiljö/ledarskap, hållbarhet och verksamhetssystem
Janke Wikholm, grundare av Janke Wikholm AB

Kursinfo:

Kurstid:
2 - 4 DECEMBER 2019
Kursort: GÖTEBORG 
Pris 
14 400 kr inklusive dokumentation och skriftligt prov. 

Måltider, ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer. 

Kursen kan också genomföras företagsinternt, kontakta oss.

Anmälan:

Namn *
Namn
Samtycke *