Kontakt

Tveka inte att kontakta oss!

Vi försöker i vår kommunikation jobba "papperslöst" så långt möjligt genom webb och mail. Meddela oss om du hellre vill ha materiel och information via "snigelpost". 

I vissa lägen är det självklart ändå "riktigt" brev och papper som gäller. 
 

För att komma i kontakt så snabbt som möjligt

Anmälan till våra kurser eller seminarier

Gör du direkt på kursens/seminariets infosida.