Seminarium
Nine to Twelve:

AdobeStock_79472011.jpeg

Program

Chefens ansvar för arbetsmiljön

 • Sjukkostnader

 • Varför har vi chefer

 • Personligt ansvar

 • Regelverket

 • Delegeringen och arbetsuppgifter

Den mänskliga verkningsgraden

 • Från olycksfall till övertid

 • Offensivt arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljön lär av det industriella underhållet

 • Arbetsmiljö är också en etisk fråga

Psykosocial arbetsmiljö

 • Vad händer i en stressituation?

 • Vi kokar vid olika temperaturer

 • Varningssignaler

 • Människans behov

 • Relationer - en viktig del av arbetsmiljön

 • Aktivitet, kontroll och socialt stöd

 • Utbrändhet och de sex oförenligheterna

 • Åtgärder för en bättre psykosocial arbetsmiljö

 • Val av livsmål

 • Sinnesrobörden

  Vill du veta mer om seminariet så kan du kontakta oss via kontaktformuläret.