Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM)-ISO 45001

Kursen är valbar som delkurs i utbildningen 
– Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare.

Kursen består av:
Föreskrifterna i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är grunden i svenska företags arbetsmiljöarbete.

Det blir allt vanligare att företag också revideras sig mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018.

Under kursen går vi igenom grunderna för ett ledningssystem för arbetsmiljö baserat på ISO 45001:2018.

Lektioner och praktiska övningar varvas.

Kursen vänder sig till:
Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, miljö- och kvalitetssamordnare revisorer inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Föreläsare:

Martin Freed
Managementutbildare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö, verksamhetssystem och ledarskap.

Janke Wikholm
Civilingenjör och fil kand. Har arbetat med arbetsmiljöfrågor de senaste 25 åren, bl. a som studierektor vid Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet.

Janke har genomfört nära fyrahundra kurser för chefer om deras arbetsmiljöansvar. Efter att länge ha arbetat som chef på bl.a. STF Ingenjörsutbildning driver nu Janke utbildnings- och konsultföretaget Janke Wikholm AB.

Kursinfo:

Kurstid: 8 - 10 maj 2019

Kursort: Stockholm

Pris: 14 400:- inklusive kursdokumentation och skriftligt prov. 

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.

Anmälan

Namn *
Namn
Adress
Samtycke *