Arbetsmiljörevision - SAM och OHSAS 18001

Arbetsmiljörevisioner är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Detta synsätt bör en organisation ha för att skapa förutsättningar för hållbar framgång.

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet i syfte att nå verkliga förbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom kraven i OHSAS 18001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Utbildningen går igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Praktiska övningar för att engagera deltagarna och stimulera lärandet samt ett frivilligt avslutande kunskapsprov.

Utbildningen vänder sig till

  • Interna arbetsmiljörevisorer

  • Kvalitets- och miljörevisorer

  • Revisorer som behöver repetition

  • Revisionskoordinatorer

  • Ansvariga för ledningssystem

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i OHSA18001, SAM och ledningssystem.

Martin Freed
Civilingenjör, Industriell ekonom, Effort Consulting AB
Senior utbildare och konsult med inriktning mot arbetsmiljö, ledarskap CSR/hållbarhet och ledningssystem.

Kursinfo:

Kurstid: 
Kursort: 

Pris 
14 400 kr.