OSA – organisatorisk & social arbetsmiljö

AdobeStock_202457959.jpeg

Ny utbildning!

Vad skapar egentligen friska och hälsosamma arbetsplatser?
Hur stark är kopplingen till goda ekonomiska resultat?
Vad måste vi minst kunna?

Utbildningen syftar till att konkret gå igenom vad OSA är och hur man kan arbeta med OSA på samma systematiska sätt som med fysiska risker. Du får medverka i belysande övningar och reflektioner kring arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens betydelse för prestationen.

Efter utbildningen bör du vara rustad och trygg i att framgångsrikt arbeta med OSA på hemmaplan.

Kursen avslutats med ett skriftligt kunskapsprov.  

Kursen vänder sig till

Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga, arbetsmiljöchefer, skydds- och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Föreläsare

Martin Freed, senior utbildare och konsult inom arbetsmiljö/ledarskap, hållbarhet och verksamhetssystem

Kursinfo:

Kurstid:  13-15 november 2019
Kursort: Stockholm

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Anmälan

Namn *
Namn
Samtycke *