Arbetsmiljöjuridik/
Chefens ansvar för Arbetsmiljön

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen:
Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.
 

Kursen består av 
Vi saknar i Sverige idag en allmängiltig definition av begreppet arbetsmiljö. Inte heller har vi en Arbetsmiljöbalk motsvarande Miljöbalken. Det gör att organisationer som vill vara lagliga och/eller följa lagkraven måste reda ut vilka arbetsmiljörelaterade lagar man omfattas av. 

Vad är det man minst måste kunna? Hur hittar man rätt bland och hanterar lagtexterna samt veta vilka arbetsmiljökrav som man minst måste uppfylla för att vara laglig. Den här kursen hjälper dig i detta arbete! 

Kursen ger en helhetsbild över lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet . Det ger kunskap att hitta rätt och hantera lagtexterna samt förstå vilka arbetsmiljökrav som man minst måste uppfylla för att anses laglig. 

Kursen vänder sig till 
Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, miljö- och kvalitetssamordnare revisorer inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. 

Föreläsare 
Janke Wikholm är civilingenjör och fil kand. Har arbetat med arbetsmiljöfrågor de senaste 25 åren, bl a som studierektor vid Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. Janke har genomför nära fyrahundra kurser för chefer om deras arbetsmiljöansvar. Efter att länge ha arbetat som chef på bl a STF Ingenjörsutbildning driver nu Janke det nystartade utbildnings- och konsultföretaget Janke Wikholm AB. 

Oliver Renborg är jurist och har skrivit böcker i ämnet arbetsmiljörätt och arbetat med arbetsmiljöfrågor i 25 år, bl.a. på Arbetsmiljöinspektionen och som konsult. Oliver har även medverkat i Arbetsmiljökommissionen, som ledde till reglerna om Systematiskt arbetsmiljöarbete och andra statliga utredningar.

Kursinfo:

Kurstid: 
Kursort:  

Pris 
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 9 250 kr 

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.