Riskbedömning
av arbetsmiljön

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen:
Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.


Kursen består av
Riskbedömning avser ju såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. Här tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Kursen innehåller teoretiska genomgångar, men framförallt praktiska övningar.

Kursen vänder sig till
Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Medverkande

Martin Freed, managementutbildare arbetsmiljö, ledarskap, hållbarhet , ledningssystem, Effort Consulting AB

Per Johnsson, Process Safety Officer, GE Healthcare

Kursinfo:

Kurstid: 9-11 OKTOBER
Kursort: Stockholm 

Pris: 
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 14 400 kr. 

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer. 

Kursen genomförs även företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och offert.

Anmälan

Namn *
Namn
Samtycke *