Kemisk arbetsmiljö

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen:
Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.
 

Den kemiska arbetsmiljön är lika svår som viktig. Nya ämnen tillförs samhället i snabb takt och hur dessa ämnen påverkar oss människor är bara i liten utsträckning känt. Kursen tar upp den kemiska miljöns påverkan på människans hälsa, fortsätter med aktuell lagstiftning och föreskrifter och avslutas med en diskussion om mätningar och åtgärder. Kursen Kemisk arbetsmiljö har tagits fram av civilingenjör Karl Krook som också är författare till kursboken Kemisk Yrkes- och Miljöhygien. 

Kursens syfte 
I kursen Kemisk arbetsmiljö ger vi de grundläggande kunskaperna för ett effektivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatser där man arbetar med lim, färg, fogmassor, rengöringsmedel, gummi, plaster och andra kemiska produkter. 

Kursen vänder sig till 
Arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, personalchefer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. 

Medverkande 
Janke Wikholm, Kursledare
Olle Nygren, Docent
Roger Lindahl

Program Kemisk arbetsmiljö

Dag 1

09.30 Samling med kaffe
10.00 Kursintroduktion, presentation. 
Hälsoeffekter av kemiska ämnen: upptag, utsöndring, toxikologi
13.00 Hälsoeffekter, forts
15.00 Allmänt om hälsobaserade gränsvärden och gränsvärdessättning
17.30 Gemensam middag 

Dag 2

08.30 Lagar och Föreskrifter: Arbetsmiljölagen, Hygieniska gränsvärden, Systematiskt arbetsmiljöarbete mm, REACH
13.00 Internetbaserade grupparbeten med Kemiska risker, KemiGuiden, föreskrifter mm 

Dag 3

08.30 Exponeringsmätning: Luftmätning och biologisk kontroll, rapporter och dokumentation, åtgärder
13.00 Demonstration, gruppövning mätmetoder
15.00 - 16.00 Avslutning, frivilligt prov

Lunch alla dagar 12.00-13.00

Kursinfo:

Kurstid:  Hösten 2019
Kursort: Luleå

Pris 
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 14 400 kr

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.

Anmälan

Namn *
Namn