Ställningskurs – allmän utbildning

Sedan 1 juli 2006 gäller en ny föreskrift (AFS 2004:4) från Arbetsmiljöverket för arbeten med byggnadsställningar. Alla som monterar, bygger och kontrollerar (skyddsombud, samordningsansvariga) ställningar skall ha utbildning och certifikat. Allt för att bättre känna till riskerna och öka säkerheten.

Vi erbjuder som godkänd leverantör en sådan utbildning. Den genomförs företagsinternt eller som regional öppen kurs. Vi har för byggföretagen Skanska och NCC samt utbildningsföretagen STF Ingenjörsutbildning och Motivera samt ett stort antal andra små och stora företag genomfört fler än hundra sådana kurser!

Kursen består av
Vår godkända allmänna utbildning innehåller en genomgång av alla delar som anges i Arbetsmiljöverkets regler. Utbildningen omfattar normalt 16 timmar med förberedande självstudier på ca 7 timmar och en kursdag på 9 timmar.
Förstudiematerial skickas ut ca 3 veckor före kursdagen. Kursdagen avslutas med ett kunskapsprov. Ett godkänt prov verifieras med ett certifikat.

Kursen vänder sig till
Alla yrkesgrupper som monterar, förändrar eller demonterar byggställningar på mellan 2 till 9 meters höjd.

Kursplats
Utbildningen erbjuds löpande i första hand internt på företag och andra verksamheter. Men vi kan i samarbete också ordna så att flera företag på en ort eller region kan gå samman för att få tillräckligt – ca 10 - antal deltagare.

Kontakta oss för offert.

Kursledare och föreläsare
Janke Wikholm

Kursinfo:

Kurstid: 
Kursort:

Pris 
Kursavgift 2100 kr per deltagare inkl. dokumentation. Kostnader för certifikat samt resa och logi för kursledare samt lagstadgad moms tillkommer.