Utredningsmetodik

Kursens syfte
Serösa företag arbetar förebyggande genom riskanalyser. Men likväl inträffar olyckor och tillbud. Hur bör vi arbeta då? Det är då vi vet som mest och då vi har chans att lära oss som mest. Kursen syftar till att gå igenom hur man systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar. Hur förhindrar vi att dessa inträffar igen? Vilka lagkrav måste vi känna till? Vilka verktyg och metoder finns? Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras för sina färdigheter.

Kursen vänder sig till
Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Föreläsare
Martin Freed, managementutbildare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö/ledarskap, verksamhetssystem och ledarskap.

Kursinfo:

Kurstid: 3 - 5 juni 2019.
Kursort: Göteborg

Pris 
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 14 400 kr. 

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer. 

Kursen kan också genomföras företagsinternt, kontakta oss.

Anmälan

Name *
Name
Samtycke *