Psykosocial arbetsmiljö

Psykosociasl arbetsmiljö.jpeg

- förebygg stress och utbrändhet

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare. 

Kursen består av 
En inspirerande och givande kurs - som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ditt företag! 

Kursen vänder sig till 
Chefer på alla nivåer, arbetsmiljöansvariga, personalhandläggare och konsulter, skyddsombud och övriga fackliga representanter. 

Föreläsare 
Lennart Levi, professor emeritus KI
Aleksander Perski, professor emeritus KI
Anna Krantz, leg psykolog, leg psykoterapeut
och organisationskonsult.
Janke Wikholm, kursledare, konsult

Kursinfo:

Kurstid: 26 – 28 MARS 2019
Kursort: STOCKHOLM 

Pris 
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 14 400 kr

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer. 

Kursen genomförs även företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och offert.