Sanktionsavgifter fördelade efter paragraf

Här kan du ladda ner sammanställningen: