Kursvillkor

Allmänna villkor

Anmälan till kurs eller seminarium bekräftas mottagen senast inom fem dagar. 

I god tid innan första kurs/seminariedagen sänds all information om deltagandet. 

Efter genomgången kurs erhålls intyg som styrker utbildningen. 

Bokningsregler

Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. Deltagarantalet är alltid begränsat. 

Eventuellt återbud skall anmälas senast 3 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften.

Lämnas återbud senare än en vecka före kurs/seminariestart eller deltagare uteblir utan återbud, debiteras hel avgift.

Priser

Angiven avgift inkluderar deltgande i hela kursen eller seminariet med samtliga enligt program angivna delmoment samt dokumentation. 

Kostnader för måltider enligt program och eventuellt logi debiteras separat efter kursen/seminariets slut. 

Lagstadgad moms tillkommer på alla avgifter.

Betalningsvillkor

Avgifter debiteras normalt innan första kursdag. 
Betalningstid är normalt 20 dagar netto. 
Efter angiven betalningsdag utgår dröjsmålsränta med 1,85% per månad.