Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 
 

Kommande Kurser

Utredningsmetodik

AdobeStock_216608189.jpeg

Kursen syftar till att gå igenom hur man systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.

Hur förhindrar vi att dessa inträffar igen?
Vilka lagkrav måste vi känna till?
Vilka verktyg och metoder finns?

Kursen vänder sig till
Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Medverkande
Martin Freed, managementutbildare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö/ledarskap, verksamhetssystem och ledarskap.

Tid & Plats: 
3 - 5 JUNI
GÖTEBORG

 

Fysisk arbetsmiljö
- buller, ergonomi, belysning m.m.

AdobeStock_144732689.png

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen:
Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.
 

Kursen består av 
En grundläggande kurs om ergonomi, buller, belysning, klimat m.m. Kursen behandlar hur människan påverkas, hur man mäter miljöfaktorerna samt åtgärder i förändringsarbetet. 

Kursen vänder sig till 
Arbetsledare, personalchefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsingenjörer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. En mycket uppskattad kurs! 

Medverkande 
Lennart Nilsson, VD Akustikmiljö, Mycket lång erfarenhet som kursledare för Bruel & Kjaer. 

Janke Wikholm, kursledare civ. ingenjör. Janke Wikholm AB.

Tid & Plats: 
10-12 SEPTEMBER 2019
 
STOCKHOLM

Byggarbetsmiljösamordnare

– BAS P/U

Byggarbetsmiljösamordnare_ljus.png

Den 1:a januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen (AML) och Byggföreskriften görs om väsentligt. Sverige anpassar sina regler till EUs byggdirektiv.

Enligt de nya reglerna krävs alltid välutbildad Byggarbetsmiljösamordnare. BAS P för planering och projektering och BAS U för utförande. Dessa ska ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö samt goda kunskaper om AML, Arbetsmiljöförordningen, Riskbedömningar och AMP och relevanta föreskrifter.

I kursen varvas lektioner med grupparbeten och övningsmoment. I dessa ingår att framställa en ställnings- och arbetsmiljöplan, utforma en förhandsanmälan samt att göra riskbedömningar. Kursen avslutas med ett prov.

Kursen vänder sig till
Platschefer och arbetsledare inom bygg. Beställare av bygg- och underhållsprojekt. Produktionschefer, arkitekter och konstruktörer. Säkerhets- och arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljö-ingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud

Lärare:
Janke Wikholm
Maskiningenjör och fil kand, Janke Wikholm AB.

Tid & Plats: 
19-20 SEPTEMBER
LULEÅ

Arrangeras också företagsinternt efter överenskommelse

Kemisk arbetsmiljö

AdobeStock_55470512.jpeg

Kursen tar upp den kemiska miljöns påverkan på människans hälsa, fortsätter med aktuell lagstiftning och föreskrifter och avslutas med en diskussion om mätningar och åtgärder.

Kursen Kemisk arbetsmiljö har tagits fram av civilingenjör Karl Krook som också är författare till kursboken Kemisk Yrkes- och Miljöhygien. 

Kursen vänder sig till 
Arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, personalchefer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer. 

Medverkande 
Janke Wikholm, Kursledare
Olle Nygren, Docent
Roger Lindahl

Tid & Plats: 
Hösten 2019