Välkommen

 
JWAB_transparent.png
 
 

Kommande Kurser

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AdobeStock_205128230_red.png

(SAM)-ISO 45001

Kursen är valbar som delkurs
i utbildningen – Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare.

Tid & Plats: 
27 FEB - 1 MARS 2019
STOCKHOLM

Psykosocial arbetsmiljö

Psykosociasl arbetsmiljö.jpeg

Förebygg stress och utbrändhet

En inspirerande och givande kurs
- som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ditt företag! 

Tid och plats:
26 – 28 MARS 2019
STOCKHOLM

Ställningskurs
– allmän utbildning


AdobeStock_222949784_red.png

Denna kurs ger behörighet att bygga systemställningar upp till nio meter.

I kursen ingår praktiska moment.

Tid och plats:
11 JAN. 2019
LULEÅ