The Black Booklet

Ni som läste min förra krönika (www.jankewikholm.se) vet att BAS är en förkortning av Byggarbetsmiljösamordnare. Oftast får ett företag den rollen (utsedd av Byggherren) men de som faktiskt utför BAS-uppgifterna är utbildade personer. 

För att sköta uppdraget krävs enligt Arbetsmiljöverket (AV) en omfattande arbetsmiljöutbildning, på AVs hemsida finns ett förslag på vad en sådan 48-timmars utbildning kan innehålla.

För ett tag sedan genomförde jag en BAS-kurs i Kiruna, för deltagare från LKAB. En av kursdeltagarna jobbade med inköp. Det är ganska ovanligt med inköpare/beställare på mina kurser. Men i med att outsourcing och inhyrd arbetskraft ökar i betydelse har en stor del av arbetsmiljöarbetet grundlagts långt innan etableringen av en byggarbetsplats.

Som vanligt visar jag en sammanställning av arbets- miljöparagrafer som gett upphov till sanktionsavgifter, från och med startåret 2014 (1/7) t o m 2018 (31/12). Totalt betalade företag i Sverige det senaste året nära 50 miljoner kronor och huvuddelen av dessa avgifter är byggrelaterade. 

I samband med diskussionen om listan visade inköparen ”sitt rätta ansikte”. Hon tyckte att den var bra, men ville helst ha den utformad så att man också kunde se vilket företag som fått betala. På så sätt kan man ju redan i det viktiga beställnings- steget kolla om ett företag skötte sig enligt regelverket. 

Hon ville ha en arbetsmiljöns UC-lista!

Jag tackade för förslaget och tog kontakt med min gode vän Hans Olof Wiklund. Han har under åren hjälp mig med både listor om sanktionsavgift och ”pedagogiska” rättsfall. Resultatet blev klart för några veckor sedan; ”The Black Booklet”!

Ekonomisamhället har ju traditionellt jobbat med kontroller och revisioner för att se att se till att aktörerna följer regler. En hel del av det synsättet borde framgångsrikt kunna föras över till arbetsmiljöarbetet. 

Nedan finns sammanställningen 2014 - 2018 över vilka paragrafer som gett upphov till sanktionsavgift. Dessutom finns det en möjlighet att beställa The Black Booklet. Det vill säga sammanställningen över vilka företag som dragit på sig mest sanktionsavgifter.

För en del av företagen borde det nog vara en tankeställare om vilken företagskultur man har!

Arbetsmiljöhälsningar!
Janke Wikholm

Vill du prenumerera på “Jankes Krönika“, anmäl dig här: www.jankewikholm.se/prenumerationssida

Här kan du ladda ner sammanställningen:

Pelle Lind