”Arbetare dör på jobbet utan att någon straffas”

Skärmavbild 2019-03-21 kl. 10.43.51.png

Så inleds en debattartikel i Expressen den 20 mars 2019. Det är förbundsordförande för byggnads, alltid engagerade Johan Lindholm, som debatterar dödsolyckorna inom bygg. Han ställer sex konkreta krav för att ändra dagens situation. Ett av kraven handlar om utbildning av BAS – U. Byggarbetsmiljösamordnare BAS U där U står för utförande är det företag som ska samordna arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats. En del kallar BAS – U för en ”byggpolis”.

Johan pekar på att utbildningen av BAS-U måste bli mycket bättre. Jag kan inte annat än hålla med. BAS-reglerna infördes i Sverige den 1/1 2009, De har med andra ord funnits i tio år.  Men fortfarande finns det en mycket stor okunskap om de nya reglerna.

Denna finns inte bara hos entreprenörerna inom bygg. De finns i ännu högre grad hos byggherrar och då inte minst i offentlig sektor. Om inte våra byggherrar, med ett avgörande inflytandet över ekonomi och tidplan, driver på arbetsmiljöarbetet på ett bättre sätt kommer det aldrig bli bra. De nya reglerna innehåller också krav att alla arbetsmiljöprojekt ska ha en byggarbetsmiljösamordnare P där P står för planering och projektering.

Det är denna BAS P som ska utforma riskbedömningar och arbetsmiljöplan i det tidiga skedet. Egentligen kan man säga att de nya reglerna fr f a tryckte på vikten av aktiva byggherrar och ett bra BAS P – arbete utöver på arbetsplatsen engagerade BAS U. Detta borde arbetsmiljöverket syna mycket mer och använda sanktionsavgifterna på ett betydligt mer aktivt sätt.

Det finns regler som i högre grad borde tillämpas. Men arbetsmiljöverket kanske inte hinner det eftersom man tycks mer intresserad av att minska (försämra enligt min uppfattning!) antalet afsar? Denna neddragning av antalet regler motiveras med att de ska bli mer generella. Jag tror att de snarare bli mer svårtydliga. Har aldrig hört talas om att trafikverket planerar att på sina hastighetsskyltar skriver ”kör lagom fort” i stället för en bestämd fart. Gör om, gör rätt!

Arbetsmiljöhälsningar

Janke Wikholm

Pelle Lind