Nu är det sommar nu är det sol….

Arbetsmiljökrönikor har jag skrivit de senaste 20 åren. Dom innan sommarledigheten brukar börja enligt rubriken. På en träff med släktingar just nu senast pratade jag med Fredrik. Han brukar läsa mina krönikor men tyckte att det ibland blev lite ”mycket paragrafer”. Jag försökte att förklara att krönikorna ska handla om arbetsmiljö och inte om vad jag tycker och tänker. Fast. När jag i våras bad professor emeritus Lennart Levi komma och prata på kursen Psykosocial arbetsmiljö gav jag honom just ämnet; ”Stressen mitt liv”. Föredraget blev mycket uppskattat och nog är det väl så att ibland kommer vi längre med vårt budskap om vi pratar via hjärtat (personliga erfarenheter) än genom hjärnan (paragrafer). Jag har ju i tidigare krönikor framhållit att kampen mot dödsolyckorna kanske behöver mera personliga vittnen typ Gustaf Seppelin (kalkugnsolyckan) snarare än tjusiga konferenser med statsråd och forskare.

Oavsett detta är vårterminen slut och arbetsmiljöarbetet går i vila några veckor. Gjorde min sista kurs på tjusiga Arlanda konferens i fredags. Nog kan det bli någon extra kursinsats under sommaren. Man ringer från ett företag och berättar att arbetsmiljöverket varit där och undrar om jag möjligen med kort varsel kunde ordna en kurs om ”några paragrafer” som man missat. Jag brukar ställa upp på detta…

Men sedan är det detta med paragrafer och pengar. Jag önskar ju att mer av arbetsmiljöarbetet skulle kunna motiveras av lönsamhet snarare är hot om straff. Alla människor har ju inom sig en enorm potential och dessvärre känns det som att dagens arbetsliv inte riktigt förmår utveckla denna. Att berika andra människor med kunskap är ju kul. Att bygga vackra och livskraftiga hus och byggnader är ju stimulerande. Att se det glödande stålet formas till slabs och bloms i stålverket är ju ett fantastiskt skådespel. 

Att jobba är i grunden roligt. Vi som jobbar med arbetsmiljö kan se till att detta kan göras på ett sätt så att vi inte skadas fysiskt och psykiskt. Ett bra arbetsmiljöarbete gör att vi visslar när vi går till jobbet!

Nu är det sommar nu är det sol…  Ha en bra sommar!

Arbetsmiljöhälsningar!

Janke Wikholm

Pelle Lind