Välkommen tillbaka till arbetet! - Piskan eller Moroten?

Så här i slutet av sommaren har det i Expressen uppstått en diskussion mellan Företagarna och Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida att Företagarna ”smutskastar” verket. Företagarna tycker att ”verket” smutskastar de små företagen. Det låter lite som att aktörerna blivit inspirerade av invektivens mästare i Vita Huset.
Men det är på tiden att upplägget av arbetsmiljöarbetet och tillsynen diskuteras.

Redan på Yrkesinspektionens och Arbetarskyddsstyrelsens tid trätte man om inspektören skulle ”inspektera eller konsultera”? Några ville t.o.m. att man skulle inordna inspektionen under polisen! 

Arbetsmiljöverket menar att den nuvarande översynen av regelverket med färre och mer generella föreskrifter kommer att underlätta för de små företagen och att man därför går dem  till mötes. Kanske är det så? Jag är lite tveksam.

När jag började min ”yrkeskarriär” som artonårig växlare på järnverket i Luleå fanns det en speciell föreskrift (AFS) som hette Växlingsarbete. För oss på loken var det som fanns i den enkelt att förhålla sig till och omsätta i praktiken. Idag, kanske ännu mer i morgon med ännu fler generella regler, är det svårare att veta ”vad som gäller”. Generella regler kan vara bra. Men då krävs det mer diskussion / konsultation  med inspektörerna. Dessa måste också vara branschkunniga för att säga hur reglerna ska tillämpas i de enskilda fallen. Generella regler kräver specifika kunskaper. Har man det på ”verket”? Jag tvivlar!

Många hade stora förväntningar på de sanktionsavgifter som infördes för fem år sedan (1/7 2014). Har olyckorna minskat? Tveksamt! Men vi vet ju inte hur det varit om de inte införts. År 2018 fick ”staten” in totalt 50 miljoner kr i sanktionsavgifter från svenska företag. Drygt hälften baseras på Byggföreskriften (AFS 1999:3). Det mesta kommer från felaktigheter vid arbete på hög höjd. De stora byggföretagen dominerar men det är väldigt många små byggföretag som brustit med sina fallskydd. Alla i branschen vet att det finns ett enormt mörkertal. Skulle alla fallskyddsbrister bestraffas med sanktionsavgift blir det väldigt mycket pengar!

Vill vi minska olyckorna och förbättra arbetsmiljön och då speciellt den psykosociala arbetsmiljnö krävs med all säkerhet mera resurser till Arbetsmiljöverket. Fler och kunnigare inspektörer. Men det krävs även en diskussion om vilka metoder som skall användas. Sanktionsavgift är bra för vissa problem. Informationskampanjer kan säkert göra en hel del nytta. Men det viktigaste är att skapa en högre medvetenhet hos arbetsgivarna om att arbetsmiljö är en av flera produktionsfaktorer och att dessa ständigt måste utvecklas och vässas. Den insikten saknar jag dessvärre både hos Företagarna och på Arbetsmiljöverket!

Arbetsmiljöhälsningar!

Janke Wikholm

 

 

Pelle Lind